°C 14

Za narednu školsku godinu potrebna 53 asistenta u nastavi

12.06.2018.

Ivana Crnković

Objavljen je Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnim školama Grada Velike Gorice.

Pomoćnici se traže u okviru projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“ koji je prijavljen na Natječaj "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama", faza III., financiranom iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. U narednoj školskoj godini bit će potrebno 53 pomoćnika u nastavi koji će raditi na nepuno radno vrijeme, od 21 do 30 sati tjedno.

Svi kandidat moraju imati najmanje završenu četverogodišnju srednju školu,ne smije biti zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a prednost imaju kandidati s iskustvom u radu na poslovima pomoćnika u nastavi u školama koje se dokazuje potvrdom škole o uspješnom obavljanju poslova pomoćnika u nastavi.

 Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružanje neposredne podrške i pomoći učenicima s teškoćama u razvoju s ciljem poboljšanja njihovih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja. Uz prijavu na javni poziv, kandidati za pomoćnike dužni su priložiti: prijavni obrazac, životopis, dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika), dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice), dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu), dokaz da se ne vodi kazneni i istražni postupak (neovjerena preslika uvjerenja o nekažnjavanju – ne starije od 3 mjeseca).

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno na sljedeću adresu: Grad Velika Gorica, Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i šport, Trg kralja Tomislava 34 10410 Velika Gorica s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“. Rok za podnošenje prijava je 21. lipnja 2018. godine, a detalje natječaja pronađite na službenim stranicama Grada.