°C 20

Sportska trenažna dvorana

29.05.2009.

Nefertum IT


Danas je potpisan ugovor o izgradnji sportske dvorane u Velikoj Gorici. Ugovor težak 14.438.492,44 kn (+ PDV) potpisali su gradonačelnik Tonino Picula i direktor Gradnje Osijek d.o.o. koja je svojom ponudom bila bolja od 7 konkurenata sa natječaja.

Sportska dvorana dugo je očekivani projekt, posebno u sportskim krugovima koji već duže vrijeme rade u otežanim uvjetima zbog nedostatka kapaciteta za održavanje kvalitetnih treninga. Treninzi u srednjoškolskom centru i dvoranama osnovnih škola za sada njihova su realnost.


Izgled dvorane

Sportska trenažnadvorana smjestiti će se u zoni budućeg Sportskog rekreativnog centrakoji se nalazi između stadiona Radnik i Rakarske ulice. Površinaprizemlja dvorane iznosi 2100 m2, od čega je glavni parket veličine1215 m2 odnosno dimenzija 47x25m te je taj dio moguće pregraditi natri manja dijela.

Osim glavnog parketa dvorana sadrži i prostoriju zaborilačke športove veličine 518,00 m2, teretanu veličine 123,00 m2  i svlačionice sa sanitarijama veličine 229,00 m2. Jedan dio ovih prostorijaje u prizemlju, a drugi na katu. U dvoranu će biti ugrađene teleskopsketribine koje mogu primiti do 350 osoba.
Sportsko dvorana služiti će za treninge i rekreativno bavljenje športom,
ali i za natjecanja lokalnog karaktera;

Je li upitna gradnja?

Sredstva za izgradnju sportske dvorane osigurana su iz redovnih prihoda Grada. Sam trošak izgradnje uvršten je u proračun Grada za 2009. godinu pa napokon više nije upitno ima li novaca za gradnju. Bez obzira na pobjednika ovih lokalnih izbora dvorana bi se trebala izgraditi jer je proces u završnoj fazi, a oba kandidata u svom programu sadrže i izgradnju sportske dvorane.

U ovom slučaju radilo bi se o završetku s obzirom na činjenicu da je sva dokumentacija spremna, a upravo taj dio je i najteži u svakoj gradnji. Lokacijska dozvola je ishođena, izvođač radova izabran, a novac osiguran u proračunu.


Zašto tek sada?

Projekt izgradnje sportske dvorane najavljen je još kao predizborno obećanje za vrijeme prošlih lokalnih izbora. Iz gradske uprave pravdaju se da je projekt bio dva puta sabotiran što je trenutak početka gradnje znatno odužilo.

Naime, za ovakav kapitalan projekt bilo je potrebno izraditi detaljan urbanistički plan kako bi se odredilo gdje će se dvorana i ostali objekti budućeg športskog centra smjestiti. Kada se prvotni gradski plan športskog centra izradio, isti je morao biti poništen jer je sa više (državne) razine na taj prostor ucrtan širi koridor buduće ceste tzv. sjeverne obilaznice koja je sada ušla u prostor športskog centra. Tada je uslijedilo ponavljanje cijeloga procesa izrade plana, od javnog natječaja do konačnog rješenja Detaljnog urbanističkog plana Sportskog rekreacijskog centra Velika Gorica.
Sportsko rekreativni centar sadrži stadion, dvorane, hotel i wellnes centar,
bazene, skate park, tenis centar, športski dom

Nakon usvajanja DPU Sportskog centra uslijedile su pripreme za samu sportsku dvoranu, ishođenje lokacijske dozvole i raspisivanje natječaja za izbor izvođača radova gradnje. Na natječaj je pristiglo desetak ponuda, odabran je najpovoljniji ponuđač, ali je tvrtka koja je bila četvrta po skupoći uložila žalbu te je cijeli natječaj bio poništen.

Uslijedio je novi natječaj, a iz njega se napokon dobilo izvođača radova – tvrtku Gradnja Osijek d.o.o. s kojom je 29. svibnja i potpisan ugovor o izgradnji.