°C 23

Braniteljskim udrugama na raspolaganju 500 tisuća kuna

13.03.2018.

Redakcija

Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata Zagrebačka županija objavila je javni natječaj za dodjelu 500 tisuća kuna za prioritetne programe i projekte na području brige za branitelje i članove njihovih obitelji.

Cilj natječaja je jačanje kapaciteta udruga proizašlih iz Domovinskog rata na području Zagrebačke županije za pružanje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga putem njihovih programa i projekata koje provode na lokalnoj razini.

Financijska potpora za pojedini program i projekt može iznositi najmanje pet tisuća kuna, a najviše 80 tisuća kuna, dok prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program ili projekt u okviru ovog javnog natječaja, poručili su iz Županije.

Pritom prijavljeni program ili projekt mora biti besplatan za korisnike kojima je namijenjen, a korisnici moraju biti stanovnici Zagrebačke županije.

Također, program ili projekt mora se odnositi na prioritetne aktivnosti te mora biti jasno određeno područje provedbe i ciljana skupina korisnika, a sama provedba ne smije trajati dulje od 12 mjeseci.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve udruge proizašle iz Domovinskog rata da prijave svoje programe/ projekte najkasnije do 5. travnja 2018. godine.

Tekst natječaja, upute za prijavitelje i svi potrebni obrasci i izjave nalaze se na web-stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na brojevima telefona 01/6009-485, 01/6009-447 ili 01/6009-405.

Prijava zajedno s traženom dokumentacijom dostavlja se preporučeno s povratnicom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10000 Zagreb, s naznakom „Prijava programa – udruge proizašle iz Domovinskog rata – NE OTVARAJ“ ili osobno na navedenoj adresi u pisarnicu na 6. katu.