Novosti Sport Događanja

Aglomeracija: Radovi prošli 94%, trebaju završiti u studenome

24.06.2022. / Redakcija

Radovi na postavljanju cjevovoda i asfaltiranju prometnica u projektu Aglomeracija su u rokovima i trebaju završiti do kraja studenoga ove godine, stoji u posljednjem izvještaju VG Vodoopskrbe koji je izdan jučer.

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Velika Gorica, kako je naziv projekta, donio je tešku mehanizaciju u velikogorička naselja u travnju 2020. godine, a prema planiranoj dinamici radovi bi trebali završiti u studenome ove godine.

- Cjeline A1 i A2 po trenutnoj dinamici imaju veću izvedenost radova od planirane, dok je cjelina A3 u planiranom roku - stoji u izvješću kako je s 31. svibnjom završeno 129,60 km cjevovoda odnosno 94% fizičke realizacije. Financijska realizacija projekta Izvođača radova na cjelinama A1, A2 i A3 do 31.05.2022. godine je 298.389.472,95 kn od ukupno ugovorenih 458.667.188,84 kn, postotno gledano 65%.

Projektom se treba izgraditi 124 km novog cjevovoda i rekonstruirati 21 km postojećeg kako bi pristup odvodnji otpadnih voda dobilo dodatnih 15 tisuća građana Velike Gorice.

Radovi na kolektorima izvode se još u naseljima Rakitovec, Turopolje, Ščitarjevo, Drenje Ščitarjevsko i Velika Gorica, a radovi na pripremi za asfaltiranje izvode se u naseljima Rakitovec, Turopolje, Staro Čiče, Kuče, Obrezina, Ščitarjevo, Novaki Ščitarjevski, Sasi i Drenje Ščitarjevsko. Do sada je sanirano 53 km prometnica.

Pročistač još bez izvođača radova, novi rok 30. lipnja

Dana 5.7.2021. objavljena je obavijest o nadmetanju za otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Velika Gorica i izgradnju nadzorno upravljačkog sustava u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN RH), a ista je ujedno i objavljena po službenoj dužnosti u Glasniku Europske unije dana 6.7.2021. godine.

Objavi postupka prethodilo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u periodu od 17.6.2021. do 27.6.2021., te je nakon više uloženih žalbi i traženih pojašnjenja potencijalnih ponuditelja, otvaranje ponuda održano dana 12.1.2022, te su zaprimljene su 3 ponude. Nije bilo primjedbi prisutnih ovlaštenih predstavnika naručitelja i ponuditelja na postupak otvaranja ponuda.

- Trenutno je još uvijek u tijeku postupak pregleda i ocjena ponuda, te u ovom trenutku ne raspolažemo informacijom o odabiru Izvođača radova. Rok za donošenje Odluke o odabiru Izvođača je 30.06.2022. ukoliko se ne pokaže potreba za dodatnim produženjem roka radi dostave ažuriranih dokumenata - stoji u izvještaju VG Vodoopskrbe koja je na upit o razlozima odgode donošenja odluke odgovorilo nam: "Rok je produljen obzirom na to da je riječ o predmetu nabave s kompleksnim tehničkim specifikacijama, kao i radi detaljne provjere svih uvjeta i zahtjeva koje nalažu pravila EU fondova iz kojih se projekt financira."

 

Karta gradnje cjevovoda sustava odvodnje otpadnih voda na području Grada Velike Gorice (crne i zelene linije na karti)

Podijeli