°C 0

Nova Strategija predlaže sportsku dvoranu, zaštitnu radionicu i gradske stanove za osobe s invaliditetom

09.07.2020.

Ivana Ćurić

Pred vijećnike Grada Velike Gorice jučer je iznesen prijedlog III. Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom koji je jednoglasno prihvaćen. Riječ je o dokumentu na kojem je radilo 80 stručnjaka iz civilnog sektora, socijalne skrbi, zdravstva, gradske uprave te osobe s invaliditetom, a čiji je cilj podizanje kvalitete života u našem gradu

Strategiju je predstavio predsjednik Sportskog saveza osoba s invaliditetom Grada Velike Gorice Darko Matić napomenuvši kako su prethodnim strategijama postignuti značajni rezultati na području Velike Gorice da se podigne svijest o potrebama naših sugrađana s invaliditetom te da im se olakša svakodnevica u raznim segmentima života. 

U našem gradu i široj okolici živi 6131 osoba s invaliditetom od čega je 3630 muškarac (59%) i 2501 žena (41%), što ukupno čini 9,7 % ukupnog stanovništva Grada. Najveći broj osoba s invaliditetom su stariji od 65 godina, 2758 osoba ili oko 45%, dok je 2740 osoba u radno aktivnoj dobi od 20 do 64 godine što je oko 40 % u ukupnom udjelu osoba s invaliditetom. Invaliditet je prisutan u svim dobnim skupinama, oko 15% udjela čine djeca i mladi u dobi do 19-te godine života.

 

Pomaci i rezultati iz prijašnjih godina

Velika Gorica kroz prethodne dvije strategije učinila je znatan iskorak u nastojanju da se osobama s invaliditetom olakša svakodnevica na raznim područjima. U godinama iza nas pokrenut je rad posudionice ortopedskih pomagala, program osobnog asistenta, savjetovalište za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, nabavljena su dva kombi vozila specijalizirana za prijevoz osoba s invaliditetom koji su dostupni 24 sata dnevno; upušteno je oko 350 rubnjaka s taktilnim površinama na goričkim ulicama i instalirano je 105 zvučnih signalizatora na semaforima što omogućuje lakše i neovisnije kretanje u gradu. Lakše sudjelovanje u prometu omogućuju i ugovoreni niskopodni autobusi ZET-a te zvučne jedinice u njima; prilagođeni su ulazi u stambene zgrade prema zahtjevima i potrebama, a najistaknutiji primjer tu je bila rampa na zgradi u Ulici Matice hrvatske 7; Tiskan je i distribuiran Vodič za osobe s invaliditetom koji pruža informacije o pristupačnosti objekata, o pravima i načinima njihova ostvarivanja te kontakte ustanova i udruga koje pružaju usluge za osobe s invaliditetom. 

Oko 450 učenika u našim osnovnim školama ima Rješenje o primjerenom programu obrazovanja, a uz podršku pomoćnika u nastavi svoje pravo na obrazovanje godišnje ostvaruje 65 do 70-ero djece i to u okviru projekta „Svako dijete ima pravo na obrazovanje“. Uz to Grad podržava program predškolskog odgoja kojeg ostvaruju djeca s teškoćama govorno-jezične komunikacije u Poliklinici SUVAG. Program polazi 10 do 15 djece godišnje i u cijelosti se financira iz gradskog proračuna, dok djeca s poteškoćama imaju prednost pri upisu u velikogoričke vrtiće, a posebni program inkluzije već godinama postoji u DV-u Žirek.

Veliko priznanje u promociji sporta i rekreacije djece s teškoćama u razvoju dobio je Judo klub osoba s invaliditetom Fuji kojemu je dodijeljena nagrada Europske komisije za poboljšanje integracije djece s teškoćama u razvoju u društvenu zajednicu, a gorički sportaši s invaliditetom s iznimnim uspjesima obilježili su prethodne godine na području sporta.

 

Očekivanja za sljedeće četiri godine

O onome što se napravilo kroz protekle dvije Strategije moglo bi se još puno pisati, često su upravo te teme bile i u lokalnim medijima i na našem portalu, no jednako tako još bi se puno moglo pisati o tome kako još poboljšati uvjete za život osobama s invaliditetom u našoj zajednici.

Dio toga naveden je u novoj Strategiji, a tiče se svih aspekta života od zaposlenja i sporta, do kulturnog života i potrebe za osamostaljenjem osoba s invaliditetom.

Među ciljevima i očekivanim ishodima za razdoblje od 2020. do 2024. godine je i osiguranje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu s teškoćama u razvojuosigurati udžbenike i potrebnu opremu te uspostavljanje kvalitetnog sustava prijelaza djece s teškoćama u razvoju iz jedne odgojno-obrazovne ustanove u drugu.

U Strategiji je istaknuto kako je potrebno nastaviti djelovati u smjeru pristupačnosti javnih i privatnih zdravstvenih ustanova; zatim osigurati jednak pristup zdravstvenim uslugama ženama s invaliditetom, uključujući pretporođajno, ginekološko savjetovanje i liječenje te savjete u vezi s planiranjem obitelji kao i omogućiti trajnu posjetu patronažne službe zbog edukacije i zdravstvene zaštite.

Kako nije poznat podatak koliko stambenih jedinica na području Grada Velike Gorice ima osigurane elemente pristupačnosti osobama s invaliditetom ističe se potreba osnovati tim, provesti ispitivanje i napraviti evidenciju stanova odnosno stambenih jedinica pristupačnih osobama s invaliditetom.

Također nije poznat niti podatak o interesu osoba s invaliditetom za samostalnim stanovanjem i životom izvan obitelji, pa se isto planira istražiti taj interes. Vezano uz ovu temu predlaže se i osiguranje određenog postotka stanova iz gradskog stambenog fonda za neovisno življenje građanima s invaliditetom.

Predlaže se i poboljšanje usluge boravka u Centru za odgoj i obrazovanje Velika Gorica kao i rješavanje problema neadekvatnog prostora za potrebe Udruge Suncokret.

Napomenuto je i kako su Grad Velika Gorica, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Grad prema Zakonu obavezni zaposliti 56 osoba s invaliditetom. Prema dostupnim podacima u navedenim pravnim subjektima zaposleno je 27 osoba s invaliditetom, a zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u kvoti koja je propisana zakonom, 15 je ustanova i trgovačkih društava uplaćivalo naknade te je to još jedan segment strategije na kojem se u narednom razdoblju treba više potruditi.

I dalje će biti otvorena mogućnost besplatne informatičke radionice za nezaposlene osobe, uključujući i osobe s invaliditetom,koju osigurava Grad.

U planu za četverogodišnje razdoblje predloženo je i informiranje poslodavaca o poticajima koje mogu ostvariti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje prilikom zapošljavanja osoba s invaliditetom, zatim se predlaže osnaživanje osoba s invaliditetom kroz uključivanje u radionice za unaprjeđenje vlastitih kompetencija, razvoj socijalnih i prezentacijskih vještina kao i stvaranje preduvjeta za otvaranje prve zaštitne radionice u Velikoj Gorici, kao izdvojene radne jedinice URIHO-a koji ima znanja i kapacitete za moguće proširenje u našem gradu. Upravo ta zaštitna radionica početak je stvaranja uvjeta za osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Želja je izraditi brošure i web platforme s informacijama za roditelje djece s teškoćama u razvoju s opisom usluga i prava koja imaju te postaviti barem jedan komunikator (prilagođena tipkovnica za slabovidne osobe ili djecu s tjelesnim invaliditetom, prilagođen uređaj koji zamjenjuje miša, čitač ekrana ili drugo) prema potrebi korisnika u javnim gradskim ustanovama.

Očekuje se i daljnja infrastrukturna prilagodba objekata kulture jer, kažu, otežan je pristup u dječji odjel Gradske knjižnice te Galeriji Galženica u zgradi Doma kulture.

- Dvorana Gorica nije prilagođena slabovidnim i slijepim osobama što otežava njihovu orijentaciju u prostoru i praćenje programa, stalni postav i izložbe koje organizira Muzej Turopolja nisu prilagođene slabovidnim i slijepim osobama, kao i kazališne predstave-napomenuto je u dokumentu.

Želja je i poboljšati prostorne, materijalne, kadrovske i financijske uvjete za kvalitetnije bavljenje sportskim aktivnostima, stvoriti uvjete za osnivanje univerzalne športske škole za djecu s teškoćama u razvoju te, ono o čemu se već pričalo, osigurati pristupačnu sportsku dvoranu veličine 300 m2 za potrebe djece s teškoćama u razvoju jer upravo u sportske aktivnosti uključeno je tridesetero djece u dobi do 15 godina te 17-ero mladih u dobi od 16-21 godine. 

-Stvaranjem prostornih uvjeta otvorila bi se mogućnost uključivanja većeg broja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti. Osnivanjem sportske škole za djecu s teškoćama u razvoju djeca od najranije dobi imala bi priliku sustavno se baviti sportom-istaknuto je u ovom ključnom dokumentu kojeg detaljnije možete proučiti OVDJE.

 

(foto: arhiva)