Novosti Sport Događanja

Kreće obračun s betonizacijom: Grad želi zaštiti zelene površine i spriječiti preizgrađenost

27.09.2022. / Redakcija

Na skorašnjoj sjednici Gradskog vijeća na dnevnom redu naći će se izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica. Namjera je predlagatelja povećati postotke obveznih zelenih površina koje moraju biti dio svake građevne čestice i sprečavanja preizgrađenosti.

- Primjenom Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica kroz protekli period ukazala se potreba za povećanjem postotka minimalnog ozelenjenog dijela površine građevne čestice na prirodnom terenu u svim člancima/tablicama u kojima se isti navodi.

U desetogodišnjoj primjeni predmetnog UPU-a, a naročito u zadnjih nekoliko godina projektanti se redom pozivaju na iznimke i koriste ih sve odjednom što znači da se redovito, a ne samo iznimno, formiraju građevne čestice koje su površinom manje od minimalno određenih, a pri tome se, također kao iznimka koja je postala redovita u primjeni, koriste i koeficijenti izgrađenosti veći od maksimalno određenih – stoji u obrazloženju Upravnog odijela za urbanizam i zaštitu okoliša.

Ističe s kako projektanti se gotovo redovito pozivaju na iznimke prilikom utvrđivanja udaljenosti od susjednih međa, udaljenosti do susjednih zgrada kao i udaljenosti od regulacijskog pravca te su sve nabrojene udaljenosti manje od minimalno određenih.

- Dakle, cilj izrade i donošenja ovih Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica je onemogućiti zloupotrebe zbog pozivanja na iznimke koje su postale redovite u primjeni, a ne iznimne, odnosno spriječiti da se uvjeti uređenja građevnih čestica utvrđuju redovito temeljem iznimki – dodali su iz Ureda.

Donošenje predloženih izmjena i dopuna Plana rezultirat će revidiranjem postotaka minimalnog ozelenjivanja dijela površine čestice na prirodnom terenu i revidiranje svih iznimaka za gradnju navedenih unutar Odredbi za provođenje.

Podijeli